CASA TALLER

ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE. EL QUE ES PRETEN ES QUE LES PERSONES AMB INQUIETUTS ARTISTIQUES TROBIN EN AQUESTE ASSOCIACIÓ,L'ESPAI IDONÏ PER DESENVOLUPAR TASQUES D'ART I ARTESANIA. BEN VINGUTS/DES- CORREU ELECTRONIC: aartistiques@gmail.com

viernes, 30 de julio de 2010

CONCURS DE PINTURA RAPIDA

BASES DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA DE LA FESTA MAJOR DE CERVELLÓ 2010
1.- Poden participar en el concurs totes les persones que ho desitgin. S’estableixen dues
categories: infantil (de 10 a 16 anys) i adulta (més de 16 anys).
2.- El concurs se celebrarà el dia 1 d’agost de 2010 i durarà des de les 8 fins a les 14 hores.
3.- El tema únic i obligatori serà “CERVELLÓ”.
4.- La inscripció i el segellat de les teles es farà a la plaça de l’Ajuntament el dia 1 d’agost de
2010 de 8 a 9,30 hores i les obres, un cop acabades, hauran de ser presentades al Centre
Cívic l’Ateneu el mateix dia del segellat, de les 13,45 fins a les 14 hores
.
5.- El procediment serà amb tècniques lliures, sobre tela muntada en bastidors, en mides
61x50 cm. S’exclou el dibuix. No s’acceptarà cap obra sense aquesta presentació
.
6.- El jurat estarà nomenat per l’Associació d’Activitats Artístiques de Cervelló, constituït per
professionals, un representant de l’Ajuntament de Cervelló i un membre de les entitats
locals.
7.- Els premis no es podran declarar deserts i consistiran en:
Categoria adulta:
1r premi en efectiu: 250 euros
2n premi en efectiu: 150 euros
3r premi en efectiu: 100 euros
En la categoria infantil s’atorgarà un lot de material d’arts plàstiques per a la millor obra.
8.- El jurat es reunirà el dia 1 d’agost a les 14 hores a la sala Polivalent del Centre Cívic
l’Ateneu i el veredicte del jurat, que serà inapel•lable, es farà públic a partir de les 19,30 hores
del dia 1 d’agost al Centre Cívic l’Ateneu durant l’acte d’inauguració de l’exposició de les
obres presentades, on seguidament es lliuraran els premis als guanyadors
.
9.- El primer premi quedarà en propietat de l’Ajuntament de Cervelló, el qual es reserva tots
els drets de reproducció, ús i divulgació. El segon i tercer premis quedaran en propietat de
l’Associació d’Activitats Artístiques.
10.- La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i, per tant, les
persones que les incompleixin en seran excloses. Els concursants es responsabilitzen totalment
de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades i de tota reclamació per
drets d’imatge.
11.- L’Ajuntament es reserva el dret d’afegir un nou punt o bé de modificar qualsevol dels
establerts en aquestes bases.